Rehab Friskvård

Välkommen till oss!

Problemområden

Vi erbjuder behandling och rehabilitering med flertalet besvär/sjukdomar:

 • Rygg- och nackbesvär
 • Huvudvärk och migrän
 • Yrsel
 • Artros
 • Bäckenbotten
 • Reumatiska sjukdomar
 • Långvarig smärta
 • Neurologiska sjukdomar såsom MS och Parkinson
 • Stressrelaterade besvär
 • Övervikt och livsstilsbesvär
 • Akuta bedömningar vid trauma
 • Smärta och värk från leder
 • Träning och behandling under och efter graviditet
 • Träning och behandling efter hjärtinfarkt
 • Träning och behandling efter frakturer och insättning av proteser
 • Träning och behandling vid Astma- och KOL

Behandling

Vi erbjuder både individuell och gruppbehandling. Rehabiliteringsmottagningen är en del av Vårdcentralen Victoria Vård & Hälsa där fysioterapeuter, arbetsterapeut, kiropraktor, psykologer och kuratorer samarbetar med läkare och sjuksköterskor samt dietist, Vårt mål är att i samarbete med våra kollegor erbjuda dig behandling med fokus på hela dig och dina unika behov.


I vårt team arbetar:

 • Leg. Fysioterapeuter
 • Leg. Arbetsterapeut
 • Leg. Kiropraktor (sitter i Vårdcentralens lokaler)

Vi har lång erfarenhet och flertalet vidareutbildningar inom bland annat:

 • Akupunktur
 • Basal kroppskännedom
 • FMT (Funktionell Manuell terapi)
 • Funktionell- och Observativ rörelseanalys
 • FAR (fysisk aktivitet på recept)
 • Idrottsmedicin
 • Injektioner i leder
 • Kvinnohälsa och rehabilitering av bäckenbotten
 • McKenzie
 • Mulligan
 • Maternity Health (Mamma mage)
 • Mediyoga
 • Medicinsk Träningsterapi
 • OMI (Ortopedisk Medicin Internationell) och OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)
 • Perifer nervfacilitering
 • Stötvågsbehandling
 • Torticollis bedömning och behandling hos små barn

Kontakta Rehab

Ringugnsgatan 4

216 32 Limhamn

 040-601 47 00

Öppettider

måndag-fredag kl. 8-16

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du:

Göra ditt hälsoval - lista dig hos oss

Av/omboka tid

Beställa journalkopia

Beställa tid

Förnya recept/hjälpmedel

Få rådgivning av sjuksköterska (ej akuta besvär) samt lämna meddelande att vi ska kontakta dig.