Gruppbehandling

Rehabmottagningen erbjuder olika behandlingar i grupp för olika besvär och sjukdomar. Läs mer om våra olika grupper genom att klicka här.

Allmän info

Våra gruppaktiviteter är en del i den behandling du kan erbjudas inom rehabilitering och sjukvård här på Victoria Vård & Hälsa. Det är utbildad legitimerad personal som bedömer och rekommenderar en gruppaktivitet. Är du intresserad av någon av grupperna men inte har en pågående kontakt här på vårdcentralen så kontakta mottagningen per telefon eller via mina vårdkontakter på 1177. Grupperna är i första hand tillgängliga för våra listade patienter.

Artrosskola

Artrosskola är för patienter med konstaterad artros i höft och/eller knä. Diagnosen behöver inte vara fastställd med hjälp av röntgen men ska ha fastställts och dokumenterats av legitimerad vårdgivare.

Artrosskolan pågår två ggr/vecka i fyra till fem veckor och vi varvar teori och träning. Nuvarande dagar är tisdagar och torsdagar efter lunch.

Balansgrupp

Balansgruppen riktar sig till patienter 70+ år med bedömd fallrisk alternativt rädsla för att falla. För att kunna delta ska du kunna gå utan hjälpmedel inomhus. Gruppen hålls vid sex tillfällen en gång/vecka där första tillfället främst är en föreläsning från socialstyrelsen och ett hemmaträningsprogram gås igenom. Övriga fem tillfällen tränas det styrka och balansförmåga i gymmet med olika övningar och "hinderbanor" tillsammans med legitimerad fysioterapeut.

Basalkroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka inneboende resurser för att hantera stora förändringar i livet, smärta, sjukdom eller annan ohälsa. Vi arbetar aktivt med hållningen, kroppsspråket, gränssättning samt känslohantering.

Behandlingen utförs genom enkla rörelser och andningstekninker i liggande, sittande och stående. Basalkroppskännedom syftar till att locka fram det mest grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen samt stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara här och nu. Passen är mellan 60 – 90 minuter långa och förekommer ett tillfälle i veckan under tio veckor.

Cirkelträning för personer med diabetes, astma, KOL och hjärtsvikt

Patienter som har kontakt med någon av våra specialiserade mottagningar (diabetes, Astma/KOL och hjärtsvikt) kan erbjudas deltagande i denna grupp genom sin sjuksköterskekontakt. I gruppen genomförs cirkelträning med fokus på pulshöjande övningar enligt rekommendation för specifik diagnos tillsammans med legitimerad fysioterapeut.

Cirkelträning i gym

Cirkelträningen är för patienter som behöver komma igång med ökad fysisk aktivitet samt minska stillasittandet i vardagen. Du som har svårt att motivera dig samt inte riktigt vet var/hur du ska komma igång med ökad motion. Träningen är inriktad till individer i arbetsför ålder. Träningen är mer inriktad på friskvård än rehabilteringssyfte. Kan t ex handla om patienter som tidigare gått hos sjukgymnast som i sin tur bedömer att pat. är färdigrehabiliterad hos dem men behöver fortsätta med träning och bibehålla nya rutiner. Även patienter som ofta söker sig till livsstilsmottagningen anses kunna dra nytta av gruppen. Första tillfället är en kort genomgång angående fysisk aktivitet och dess effekter på kroppen samt hur det fungerar som förebyggande behandlingsåtgärd för livsstilsrelaterade sjukdomar. Andra tillfället blir genomgång av övningar i vår gymlokal och därefter är planen att träna två ggr/vecka under fyra veckor. Fokus är flerleds-övningar samt baslyft och att hela kroppen får arbeta.

Mammamage

Detta är en grupp med träning efter förlossning och riktar sig till alla som inte kommit igång med träning oavsett hur långt det har gått sedan förlossningen. Vi jobbar funktionsinriktat med fokus på bålkontroll och allmän styrka samt kondition. Passen är ca 45 minuter och hålls en gång i veckan under tio veckor. En viss del teori ingår med fokus på fysisk och mental hälsa efter graviditet. Barn som inte springer omkring är välkomna.

Medicinsk yoga vid migrän och huvudvärk

Huvudvärksyoga är en grupp för personer med huvudvärk och/eller migrän. Det är en metod där vi har yogan som utgångspunkt som sätt att arbeta med kroppen, sinnet och själen samtidigt som stort fokus läggs vid hantering av huvudvärk. I yogapassen använder vi enkla rörelser, andningstekniker, fokusövningar och meditation. Teoretiskt går vi igenom huvudvärk och dess mekanismer. Passen är 60 – 90 minuter långa och förekommer en gång i veckan under sex veckor.

Mediyoga

Mediyoga är en mjuk yogaform där vi arbetar med kroppen, sinnet och själen. Metoden är en yogaform som är forskningsbaserad, har terapeutisk inriktning och är

utvecklad för hälso- och sjukvården. Syftet kan vara att hantera stora förändringar i livet, smärta, sjukdom eller annan ohälsa genom att stärka inneboende resurser, öka känslan av mental närvaro och självkännedom.

I yogapassen använder vi enkla rörelser, andningstekniker, fokusövningar och meditation i liggande och sittande. Passen är 60 – 90 minuter långa och förekommer ett tillfälle i veckan under tio veckor.

Mindfulnessbaserad stressreduktion

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är världens mest vetenskapligt
beforskade stressbehandlingsprogram. Det har visat sig effektivt inom en mängd
medicinska områden, för mer information se https://mbtasweden.org/forskning/.
Programmet erbjuder ett upplevelsebaserat sätt att lära hur vi bättre kan ta hand om
oss själva.

Genom MBSR lär du dig att använda olika verktyg som underlättar att leva livet mer
helt och fullt, även i stunder av stress, smärta eller annan fysisk eller psykisk ohälsa.
Programmet består av ett introduktionsseminarium, åtta veckovisa träffar à 2,5-3 h
samt en heldag.

Förutsättningarna för att du ska bli aktuell för MBSR är att en behandlare bedömt att
du är i behov av det, att du är inställd på att delta vid varje session och att du är
beredd att avsätta ca 60 min för träning/dag.

Mindful self-compassion

Vill du mildra inre kritik och dömande? Vill du stärka dina inre resurser av
självmedkänsla för att lättare återhämta dig när livet bjuder på svårigheter eller
orättvisor?

Detta 8-veckors träningsprogram i självmedkänsla Mindful Self-Compassion, MSC, vänder sig till dig som upplever stress, oro, höga krav på dig själv, självkritiska tankar eller emotionell utmattning. Vetenskapliga studier har visat att träningsprogrammet i självmedkänsla minskar ångest, depression, stress, ältande, perfektionism, skam för kroppen och rädsla för att misslyckas. Här kan du läsa mer om självmedkänsla och forskningen: https://centerformsc.org/learn-msc/

Programmet består av åtta veckovisa träffar à 2,5-3 h samt en halvdag.Genom att kombinera övningar i självmedkänslans tre komponenter - medveten närvaro, självvänlighet och allmänmänsklighet - utvecklas inre trygghet, balans, emotionell hållbarhet och ökat välbefinnande i vardagen. Självmedkänsla hjälper oss också att läka svåra och utmanande relationer.

Förutsättningarna för att du ska bli aktuell för MSC är att en behandlare bedömt att du är i behov av det, att du är inställd på att delta vid varje session och att du är beredd att avsätta ca 30 min för träning/dag.

Nackskola

Nackskolan riktar sig till patienter med smärta och spänningar i nacke eller bröstrygg, inga specifika diagnoser. Om du har mycket svår värk eller rörelsesmärta kan det vara bra att boka tid till sjukgymnast/fysioterapeut först för individuell bedömning.
Syftet med Nackskolan är att få bättre hållning och kroppsmedvetande, stärka muskulatur, minska muskelspänningar samt förbättra rörlighet vid behov.

Nackskolan består av sex tillfällen en gång/vecka. Vi varvar teori och praktik men det är särskilt fokus på praktiska övningar och träning så kom ombytt.

Ryggskola

Ryggskola är för patienter med besvär i ländrygg och/eller bröstrygg. Syftet är att komma i gång med rygg- och bålstärkande träning, minska rörelserädsla, bli medveten om vanehållningar, få bättre kunskap om lyftteknik, hållningskorrigering mm.

Ryggskolan är består av sex tillfällen en gång/vecka. Det är mest fokus på den praktiska delen så det är träningskläder som gäller. En del av övningarna görs liggande på matta men det finns en behandlingsbrits i gymmet för den som inte klarar av att ligga på golvet.

Vattengymnastik

Vi har två grupper/vecka med vattengympa på tisdag morgon på SUS Malmö. Varje pass är ca 45 min långt. Här får du prova på åtta gånger för att se om denna träningsform passar just dig.

Det är ett friskvårdspass så det är inte fokus på rehabilitering utan en alternativ träningsform för patienter med ledsmärtor eller andra sjukdomar/besvär som bedöms kunna fördelaktigt behandlas med träning i vatten. För att kunna delta ska man kunna klara sig själv i vattnet samt förstå muntliga instruktioner.

Kontakta Rehab

Ringugnsgatan 4

216 32 Limhamn

 040-601 47 00

Öppettider

måndag-fredag kl. 8-16

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du:

Göra ditt hälsoval - lista dig hos oss

Av/omboka tid

Beställa journalkopia

Beställa tid

Förnya recept/hjälpmedel

Få rådgivning av sjuksköterska (ej akuta besvär) samt lämna meddelande att vi ska kontakta dig.