Mottagning för psykisk ohälsa

Att erkänna för sig själv att man mår psykiskt dåligt kan ibland vara svårt. Det kan vara jobbigt att ta det första steget, men olika behandlingar finns ofta att tillgå.

Problemområden

Vi erbjuder stöd och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade
förändringar i livet eller annat som skapar obalans i tillvaron. Du kan bland annat få

hjälp med:

 • Kriser och sorg
 • Nedstämdhet
 • Stress och oro
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier

Behandling

Vi erbjuder individuella samtal, gruppbehandling och internetbaserad kognitiv
beteendeterapi (iKBT). Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av
psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

I vårt team arbetar:

 • Leg. kuratorer
 • Leg. psykiatrisjuksköterska

 

Alla behandlare har grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) på kognitiv beteendeterapeutisk grund, förkortat KBT. Vår psykolog har även en psykoterapeututbildning (steg 2) med inriktning KBT och bedriver KBT inom ramen

för vårdval psykoterapi.

Gruppbehandling

Mottagningen för psykisk ohälsa erbjuder olika behandlingsprogram i grupp för
stressreducering, ökad självmedkänsla m.m. Här kan du läsa mer om dem
gruppbehandlingar som erbjuds på Victoria vård och hälsa.

Hos oss finns:

 • Psykoterapeut
 • Psykiatrisjuksköterska

Våra behandlare arbetar med KBT - Kognitiv beteendeterapi och ACT - Acceptance and Commitment Therapy.

Kontakta oss

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

040-602 80 30

Öppettider

För aktuella öppettider ber vi dig läsa mer under följande sida. Vi har valt att samla alla öppettider på en sida för att förenkla kommunikationen.

Aktuella öppettider