Sjukskrivningspolicy på Victoria Vård & Hälsa

De mest förekommande orsakerna till långvarig sjukskrivning är smärta och psykisk ohälsa. Studier har visat att långtidssjukskrivning ökar risken för ytterligare både psykisk och fysisk försämring. Längre sjukskrivning försvårar återgång till arbetslivet. Det är därför viktigt med tidiga insatser för rehabilitering där arbetsgivare och företagshälsovård samarbetar.


På Victoria Vård & Hälsa arbetar vi i team för att ge patienten bästa möjliga vård och rehabilitering. Beroende på besvär får patienten träffa en psykolog eller kiropraktor/fysioterapeut som gör en första bedömning. Inför besöket ombeds patienten att besvara ett frågeformulär om aktuella besvär och symtom.


Behandlingen kan därefter innefatta samtalsterapi hos psykolog, träning hos fysioterapeut eller behandling av kiropraktor. Vid behov av insatser av både psykolog och fysioterapeut kan remittering till klinikens multimodala smärtrehabilitering övervägas.


Föreligger behov av läkemedelsbehandling och/eller sjukskrivning diskuteras det i teamet och besök hos läkare bokas. Det är läkaren som fattar beslut om och ansvarar för läkemedelsbehandling och sjukskrivning. Inför varje sjukskrivning måste en plan för uppföljning och behandling finnas. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör deltidssjukskrivning väljas före heltidssjukskrivning. Arbetssökande patienter sjukskrivs i regel inte.


Drogtester tas på alla patienter som påbörjar behandling och inför sjukskrivning. Vi rekommenderar inte att man byter behandlande enhet under en pågående rehabiliteringsprocess. För att kunna ta över måste vårdgivaren göra en egen bedömning genom ett möte med patienten. Det gör att processen fördröjs då dessa besök inte är medicinskt prioriterade och därför inte bokas på akuttider. 


På Victoria Vård Hälsas vårdcentral finns en rehabkoordinator som vid behov kan samordna rehabiliteringen och då även involvera arbetsgivaren. 


Rådgivning och bokning sker via telefonnummer 040-602 80 30

Victoria Vård & Hälsa

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

040-602 80 30