Sköterskemottagningar

  • Känner du oro för att du har diabetes?
  • Vill du komma på regelbundna kontroller för din sjukdom diabetes?

Astma KOL mottagning

Certifierad Astma-allergi-KOL-mottagning

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med specialkompetens. Läs mer Certifierade astma-allergi-KOL-mottagningar uppfyller högt ställda kvalitetskrav som kontinuerligt kontrolleras av Region Skåne.


Arytmi mottagning

Blodtrycksmottagning

Demensmottagning

  • Känner du oro för minnet?
  • Har du någon demenssjukdom i familjen?
  • Vi utför en minnestest och utifrån resultatet gör vi en plan.


Diabetesmottagning

Certifierad Diabetesmottagning


Hjärtsviktsmottagning

  • Vill du lära känna din sjukdom?

Du får först träffa en av våra läkare. Tillsammans utarbetar vi en plan på behandling och mål kring din sjukdom.


Inkontinensmottagning

Livsstilsmottagning

Psykiatrimottagning

Rökavvänjning

Sårmottagning

Kontakta oss

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

040-602 80 30

Certifierad Astma KOL

Öppettider

För aktuella öppettider ber vi dig läsa mer under följande sida. Vi har valt att samla alla öppettider på en sida för att förenkla kommunikationen.

Aktuella öppettider