Mottagning för psykisk ohälsa

Att erkänna för sig själv att man mår psykiskt dåligt kan ibland vara svårt. Det kan vara jobbigt att ta det första steget, men olika behandlingar finns ofta att tillgå.

Problemområden

Vi erbjuder stöd och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade
förändringar i livet eller annat som skapar obalans i tillvaron. Du kan bland annat få

hjälp med:

 • Kriser och sorg
 • Nedstämdhet
 • Stress och oro
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier

Behandling

Vi erbjuder individuella samtal, gruppbehandling och internetbaserad kognitiv
beteendeterapi (iKBT). Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av
psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

I vårt team arbetar:

 • Leg. kuratorer
 • Leg. psykiatrisjuksköterska
 • Leg. psykolog


Alla behandlare har grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) på kognitiv beteendeterapeutisk grund, förkortat KBT. Vår psykolog har även en psykoterapeututbildning (steg 2) med inriktning KBT och bedriver KBT inom ramen

för vårdval psykoterapi.

Vårdval psykoterapi

Om du har en remiss från din läkare kan du välja att komma till oss för kognitiv
beteendeterapi - även om du är listad på en annan vårdcentral. Vi är ackrediterade
enligt Region Skånes rehabiliteringsgaranti och ingår i vårdval psykoterapi.

Lider du av tvångsproblematik, även kallat OCD?

Vår psykolog deltar i ett forskningsprojekt om olika KBT-metoder för att behandla tvångssyndrom, på engelska förkortat OCD. Har du eller misstänker du att du har problem med tvångstankar och/eller tvångshandlingar, så kontakta gärna vår psykolog för att få veta mer om studien. Ett deltagande pågår drygt en månad och man får inte ha någon annan pågående samtalsbehandling under den tiden.

Gruppbehandling

Mottagningen för psykisk ohälsa erbjuder olika behandlingsprogram i grupp för
stressreducering, ökad självmedkänsla m.m. Här kan du läsa mer om dem
gruppbehandlingar som erbjuds på Victoria vård och hälsa.

Hos oss finns:

 • Psykoterapeut
 • Psykolog
 • Psykiatrisjuksköterska

Våra behandlare arbetar med KBT - Kognitiv beteendeterapi och ACT - Acceptance and Commitment Therapy.

Kontakta oss

Lilla Högestensgatan 2

216 32 Limhamn

040-602 80 30

Öppettider

För aktuella öppettider ber vi dig läsa mer under följande sida. Vi har valt att samla alla öppettider på en sida för att förenkla kommunikationen.

Aktuella öppettider